Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN
Người đăng: Phan Văn Hiên .Ngày đăng: 07/12/2017 .Lượt xem: 1008 lượt.
Trên cơ sở Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh Quảng Nam về “Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020”

Quyết định 2245/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế, xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang đã đề ra những phương hướng, giải pháp cũng như tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện chu đáo, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh về thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn huyện, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Về tổ chức, nhân sự tham mưu, quản lý nhiệm vụ KHCN: UBND huyện Đông Giang đã thành lập Hội đồng KH&CN cấp huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng. Bộ máy thường trực giúp việc – cơ quan phòng Kinh tế và Hạ tầng. UBND huyện đã thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ huyện và thành lập tổ thẩm định đề tài/dự án KH&CN để thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí đề tài, kiểm tra tiến độ thực hiện của đề tài, nhờ đó công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các quy định, quy chế, nề nếp và hiệu quả, đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Hoạt động của Hội đồng KH&CN hết sức linh động nhưng vẫn đảm bảo quy chế về tổ chức và hoạt động; thành viên của Hội đồng phần lớn là thủ trưởng của các cơ quan chuyên môn về kinh tế, văn hóa xã hội của huyện, vì vậy phát huy cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của hội đồng.

* Một số kết quả nổi bật

- Danh mục nhiệm vụ KH&CN hằng năm bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong đó tập trung chủ yếu vào hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất trên các lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để nâng cao hiệu quản kinh tế, chọn lựa các công nghệ, giống cây trồng phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương… Một số đề tài nổi bật trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất đã được triển khai, có tính ứng dụng cao, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu phát triển của huyện. Số lượng đề tài lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp chiếm tỷ trọng cao, đã được ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và quản lý, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho cộng đồng, giải quyết bài toán nhiều bài toán nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân trên địa bàn huyện như:

+ Đề tài “Phục tráng, chọn lọc giống lúa Ba Trăng tại huyện Đông Giang”. Đề tài được thực hiện từ năm 2007 tại 08 xã trong huyện, nhằm chọn lọc phục tráng giống lúa Ba Trăng để tổ chức sản xuất giống xác nhận nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống trong sản xuất đại trà, góp phần bảo tồn giống tốt của địa phương, bên cạnh đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, phục tráng giống cho cán bộ kỹ thuật địa phương, tạo tập quán sử dụng giống tốt cho đồng bào. Kết quả đạt được: Giống lúa Ba Trăng trong thực tiễn sản xuất ở địa phương có độ thuần chủng thấp, lẫn tạp nhiều nên việc chọn để phục tráng là rất cần thiết để nâng cao chất lượng và năng suất, qua 04 vụ chọn lọc đã thu được gần 200kg giống lúa Ba Trăng thuần chủng mang đầy đủ các đặc trung chung của giống nhất.

+ Đề tài “Ứng dụng khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đông Giang, Quảng Nam”. Đề tài được thực hiện từ năm 2009 nhằm chuyển giao nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới về thâm canh và nhân giống để nâng cao năng suất vườn chuối, nguyên liệu giấy (keo), song mây và chăn nuôi bò thịt tại huyện. Kết quả đạt được rất khả quan khi đã xây dựng được mô hình Kỹ thuật nhân giống vô tính keo lai bằng phương pháp dâm hom, kỹ thuật gieo ươm cây song mật và mây nếp, kỹ thuật thâm canh cây keo lai trên vườn đồi, kỹ thuật trồng xem song mật dưới tán rừng và kỹ thuật thâm canh chuối mốc trên vườn đồi, thích hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Đông Giang.

+ Đề tài “Xây dựng mô hình trồng ngô (Zea mays L) bằng phân hữu cơ vi sinh chức năng do người dân tự sản xuất tại xã A Rooi, xã Jơ Ngây và xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”. Đề tài được thực hiện từ năm 2014 nhằm phục vụ nhu cầu phát triển ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Giang để góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân. Kết quả đạt được đã chứng minh phân hữu cơ vi sinh chức năng có ảnh hưởng rất tốt đến khả năng sinh trưởng, phát triển; hạn chế được các loại sâu, bệnh hại và góp phần làm tăng năng suất của cây ngô lai PAC 339 và ngô nếp lai MX4. Cây ngô lai PAC 339 và ngô nếp lai MX4 sinh trưởng tốt, phát triển mạnh, thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và cho năng suất cao tại huyện Đông Giang.

+ Dự án  “Chuyển giao công nghệ thiết bị máy sấy phục vụ bảo quản nông sản, thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Giang” đã hướng dẫn lắp đặt, vận hành và đưa vào sử dụng có hiệu quả máy sấy nông sản, góp phần giải quyết khó khăn từ bao đời nay là vào mùa thu hoạch gặp mưa nông sản bị ẩm mốc, hư hỏng.

+ Đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình trồng mít cao sản có năng suất cao, chất lượng tốt tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”, đề tài đã giúp các hộ tham gia đề tài nắm vững về các đặc tính, yêu cầu sinh thái và điều kiện tự nhiên của cây mít ghép cao sản. Đồng thời nắm vững được kỹ thuật trồng thâm canh cây mít ghép cao sản tại địa phương và tiến hành trồng thâm canh cây mít ghép cao sản đúng kỹ thuật. Cây mít ghép sau ba năm trồng kết quả bước đầu cho thấy cây mít cao sản thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên, sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, sản phẩm đẹp và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

+ Đề tài “Xây dựng mô hình trồng và sơ chế sản phẩm cây mật nhân trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam (Giai đoạn 1)”,đề tài đã nghiên cứu kỹ thuật tạo giống, trồng, chăm sóc, sơ chế, bảo quản sản phẩm cây mật nhân; góp phần bảo tồn, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên dược liệu quý tại địa phương; giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân vùng núi huyện Đông Giang. Đề tài đang trong giai đoạn triển khai thực hiện, đây là cơ sở khoa học quan trọng để cơ quan chủ trì và địa phương chuyển giao kỹ thuật đến với người dân để khuyến cáo, hướng dẫn gây trồng cây mật nhân đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

+ Đề tài “Nghiên cứu, sưu tầm biên soạn một số nghi lễ tế, cúng của tộc người Cơtu trên địa bàn huyện Đông Giang”, đề tài thực hiện nghiên cứu khảo sát, sưu tầm thực trạng và chuẩn hóa các nghi lễ tế, cúng của tộc người Cơtu trên địa bàn huyện Đông Giang nhằm mục đích bảo tồn và truyền dạy các nghi lễ tế, cúng của tộc người Cơtu trên địa bàn huyện Đông Giang, bên cạnh đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm bảo tồn và chuẩn hóa các nghi lễ tốt đẹp và loại bỏ những nghi lễ có ảnh hưởng xấu tới sự phát triển đời sống kinh tế - xã hội của tộc người Cơtu trên địa bàn huyện Đông Giang.

- Công tác quản lý cũng đã tập trung: Thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm ớt A riêu, xã Mà Cooih, sản phẩm cây chè dây Ra Zéh, xã Tư, huyện Đông Giang, ngoài ra phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hằng năm thực hiện công tác tăng cường kiểm tra về chất lượng, đo lường và nhãn hàng hóa.

Tú Anh

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội thảo đầu bờ mô hình nuôi cá Diêu hồng lồng bè trên hồ thủy điện
Dự án hơn 400 tỷ đồng tại Quảng Nam có thể được hưởng ưu đãi đầu tư
Đông Giang tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 226,41 tỷ đồng, tăng 9,12% so với năm 2017
Ngân hàng CSXH đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018
Họp Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo
Huyện Đông Giang gặp mặt các doanh nhân trên địa bàn huyện
Định hướng phát triển kinh tế trong mối liên kết vùng
Thành tựu về Kinh tế sau 15 năm tái lập huyện Đông Giang
Hiệu quả từ việc thực hiện mô hình thâm canh cải tiến lúa (SRI) tại huyện Đông Giang
Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa SRI
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đông Giang gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
Chuẩn bị công tác đăng ký thoát nghèo bền vững
Tình hình thực hiện dự án HTPTSX thuộc nguồn vốn chương trình 135, 30a và nông thôn mới trên địa bàn huyện Đông Giang trong năm 2016
Hội thảo công tác giảm nghèo 4 huyện miền núi tại Đông Giang
Trạm Khuyến nông mở lớp tập huấn cho nông dân
Hiệu quả bước đầu từ phong trào kết nghĩa nhằm giúp đỡ, hổ trợ thực hiện xóa đói, giảm nghèo.
Công tác tuyên truyền xóa đói, giảm nghèo ở huyện Đông Giang
Đông Giang giảm 5,11% hộ nghèo so với năm 2015
Đông Giang tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2016
Họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo
    
1   2   3   4   5   6  
    


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang
Thứ bảy, 25/01/2020
Mưa rào nhẹ
Nhiệt độ:22°
Độ ẩm: 88%
Hướng gió:Đông Nam
Tốc độ gió:15 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Chủ nhật
26/01/2020
Trời nắng
10°-18°
Thứ hai
27/01/2020
Trời hửng nắng
12°-18°

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

l

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)