Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Đông Giang
Người đăng: Phan Văn Hiên .Ngày đăng: 20/12/2017 .Lượt xem: 3852 lượt.
Xoá đói, giảm nghèo (XĐGN) là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đông Giang đặt lên hàng đầu.

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Giang, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,49% (năm 2016) xuống còn 36,94% (năm 2017), đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác XĐGN  được xác định là nhiệm vụ lâu dài, trọng tâm, thường xuyên trong phát triển KT - XH của huyện Đông Giang. Chính nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp và sự nỗ lực của bà con trên địa bàn huyện, KT - XH của huyện Đông Giang đã có bước tăng trưởng đáng kể, tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp và toàn xã hội về giảm nghèo; phần lớn hộ nghèo, người nghèo đều có ý thức khắc phục khó khăn, tự lực vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống...

Người nghèo trên địa bàn huyện ngày càng được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội đầy đủ, công bằng, toàn diện hơn; chất lượng các dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ về giảm nghèo  tốt hơn, tạo điều kiện để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Phong trào xã hội hoá về XĐGN được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể. Cùng với đó, các chủ trương, chính sách đã ban hành tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả; toàn huyện có 237 hộ nghèo và 152 hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13 ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Trong năm 2017, huyện đã cấp hỗ trợ 957.4000 cây keo; 67.848 cây Đảng sâm; 87.945 gốc Ba kích; 17.989 cây Bời lời đỏ; 23.850 cây mây nước; 69.000 gốc chè dây; 318 con bồ nái vàng; 70 con heo địa phương; 36.300 kg phân vi sinh; 2.200 kg phân NPK, 30 kg phân DAP; 3.058 kg lúa giống Xi23, 2.920 kg giống lúa OM4900; 2.008 kg giống bắp; 43 chiếc xe bò. 86 chiếc xe rùa; 4.400 kg dây thép kẽm, 1.950 kg dây thép gai và 500m lưới B40  cho người dân với tổ nguồn kinh phí là 5,5 tỷ đồng.  Nhờ đó, đã phần nào cải thiện khả năng tiếp cận của người nghèo đối với nhiều dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản; nhận thức, năng lực, trách nhiệm về XĐGN được nâng cao, có những bước đột phá quan trọng, nhất là mục tiêu giảm nghèo và được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện, điển hình như các phong trào: Tiết kiệm chi tiêu của các đơn vị, các xã, thị trấn, vận động góp quỹ “vì người nghèo”… Bên cạnh đó, huyện đã đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi; nước sinh hoạt, phát triển du lịch, làng nghề truyền thống; mở rộng tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, về nước sạch và vệ sinh môi trường…Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp cùng phối hợp phát động nhiều phong trào, vận động các đơn vị, tổ chức, cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”...; hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới.

Bên cạnh các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện, trong năm Huyện ủy, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Huyện đã huy động sự chung tay góp sức của nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đã huy động  được hàng nghìn ngày công, duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa 27,02 km, làm mới 8,94 km đường giao thông nông thôn; 8,8km kênh mương nội đồng, hiến 1200 m2 đất và 500 cây mầu khác xây dựng công trình phúc lợi xã hội;và hiến 3,1 ha đất để sàn ủi mặt bằng tái định cư. Đến nay, trên địa bàn có 01 xã Ba đạt 15 tiêu chí, xã Mà Cooih đạt 12 tiêu chí; 03 xã đạt 10 tiêu chí là Arooi, xã Tư và Zà Hung; xã Tà lu đạt 09 tiêu chí; 03 xã đạt 08 tiêu chí (Ating, Jơ Ngây, Sông Kôn), và xã Kà Dăng đạt 07 tiêu chí. Trong quá trình triển khai các chính sách và Nghị quyết về giảm nghèo của huyện, nhiều đơn vị, đoàn thể, cá nhân trong huyện đã có cách làm hay, tích cực trong huy động nguồn lực phục vụ công tác XĐGN và đem lại hiệu quả cao. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèocủa huyện giảm từ 43,49% (năm 2016) xuống còn 36,94% (năm 2017), thu nhập bình quân đầu người đạt 19,12 triệu đồng/người/năm, tăng 2,72 triệu đồng so với 2016.

Ông Đinh Văn Hươm- Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết: Công tác giảm nghèo của huyện Đông Giang có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, vận động toàn dân tích cực thực hiện, người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như: Y tế, giáo dục, văn hóa, tín dựng tạo chuyển biến về nhận thức tự vươn lên, nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 6,55% so với 2016. Trong năm 2018, huyện Đông Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 30,84%, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,3 triệu đồng/người/năm.

Hy vọng với sự chỉ đạo thiết thực, cụ thể của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác XĐGN trên địa bàn huyện được đảm bảo, góp phần giúp cho người nông dân tích cực đẩy mạnh lao động, sản xuất, đảm bảo được an ninh lương thực và tự xoá đói, giảm nghèo.

Ngọc Vy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội thảo đầu bờ mô hình nuôi cá Diêu hồng lồng bè trên hồ thủy điện
Dự án hơn 400 tỷ đồng tại Quảng Nam có thể được hưởng ưu đãi đầu tư
Đông Giang tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 226,41 tỷ đồng, tăng 9,12% so với năm 2017
Ngân hàng CSXH đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018
Họp Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo
Huyện Đông Giang gặp mặt các doanh nhân trên địa bàn huyện
Định hướng phát triển kinh tế trong mối liên kết vùng
Thành tựu về Kinh tế sau 15 năm tái lập huyện Đông Giang
Hiệu quả từ việc thực hiện mô hình thâm canh cải tiến lúa (SRI) tại huyện Đông Giang
Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa SRI
Các tin cũ hơn:
Những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN
Đông Giang gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
Chuẩn bị công tác đăng ký thoát nghèo bền vững
Tình hình thực hiện dự án HTPTSX thuộc nguồn vốn chương trình 135, 30a và nông thôn mới trên địa bàn huyện Đông Giang trong năm 2016
Hội thảo công tác giảm nghèo 4 huyện miền núi tại Đông Giang
Trạm Khuyến nông mở lớp tập huấn cho nông dân
Hiệu quả bước đầu từ phong trào kết nghĩa nhằm giúp đỡ, hổ trợ thực hiện xóa đói, giảm nghèo.
Công tác tuyên truyền xóa đói, giảm nghèo ở huyện Đông Giang
Đông Giang giảm 5,11% hộ nghèo so với năm 2015
Đông Giang tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2016
    
1   2   3   4   5   6  
    


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang
Thứ năm, 02/04/2020
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:22°
Độ ẩm: 94%
Hướng gió:Tây - Tây Bắc
Tốc độ gió:5 kmph
Tầm nhìn xa: 2 km

Thứ sáu
03/04/2020
Mây thay đổi, trời hửng nắng
22°-25°
Thứ bảy
04/04/2020
Light Rain
19°-25°

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

l

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)