Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Đông Giang khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII
Người đăng: Phan Văn Hiên .Ngày đăng: 21/11/2018 .Lượt xem: 246 lượt.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Đông Giang với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các doanh nghiệp và nhân dân; tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, môi trường, trật tự xã hội; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, và đạt nhiều kết quả quan trọng và khởi sắc.

Đông Giang là huyện miền núi có xuất phát điểm thấp, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tuy nhiên bằng các giải pháp thiết thực, sau hơn nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, đến nay huyện đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đến giữa nhiệm kỳ là 10,5%, vượt 5,32% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản các năm qua tăng mạnh, tốc độ tăng bình quân hàng năm, năm sau cao hơn năm trước, đến giữa nhiệm kỳ là 11,44%, vượt 7,62% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Đã hình thành các vùng sản xuất tập trung: 620 ha cây cao su tại xã Ba và xã Tư; 14.700 ha cây keo nguyên liệu, năng suất, chất lượng rừng trồng từng bước được cải thiện (trong đó có 1.250 ha rừng trồng bằng keo tai tượng Úc, keo lai cấy mô chất lượng cao); tổng diện tích trồng chuối  hiện nay 750 ha, năng suất bình quân 25tấn/ha tăng 5tấn/ ha so với năm 2015; Trồng mới 210 ha mây dưới tán rừng nâng tổng diện tích cây mây lên 792 ha và năng suất tăng 1-2 tấn/ ha. Xây dựng thương hiệu và phát triển mở rộng diện tích các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện tạo sản phẩm hàng hóa: 5,2 ha Ớt A riêu; 32 ha chè dây; 11,24 ha cây Loòng boong bản địa. Tổng đàn gia súc tiếp tục được duy trì và có phát  triển, đến tháng 6 năm 2018 đã tạo điều kiện thuận lợi cho khu chăn nuôi tập trung thôn Phú Bảo, xã ba vào hoạt động với qui mô 7.500 con nâng tổng đàn gia súc lên 23.024 con tăng 47,45% so với năm 2015. Tổng đàn gia cầm đạt 45.870 con tăng 7,4% so với năm 2015.

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tốc độ tăng bình quân hằng năm đến giữa nhiệm kỳ đạt 9,09%, vượt 2,18% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ 18. Hoạt động các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, bưu điện, vận tải, sửa chữa xe máy, điện dân dụng, nhà hàng, nhà lưu trú, đồ gia dụng…phát triển khá tại trung tâm hành chính huyện và các trung tâm xã. Đang kêu gọi Công ty cổ phần Nông nghiệp sạch Phú Son triển khai dự án khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng A Păng, thôn Bhờ hôồng II,xã Sông Kôn với diện tích 44,43 ha; Công ty TNHH bất động sản FVG đầu tư du lịch sinh thái Cổng trời-Đông Giang và khu du lịch nghỉ dưỡng Avương, xã Ma Cooih với qui mô tổng mức đầu tư dự án trên 1000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, tốc độ tăng bình quân hằng năm đến giữa nhiệm kỳ đạt 10,94%, vượt 6,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ 18. Đã tập trung chỉ đạo xây dựng cụm công nghiệp tại thôn 4, xã Ba, bước đầu kêu gọi Công ty TNHH Nga Doanh đến đầu tư nhà máy chế biến ván, dăm gỗ với công suất 15.000 M3/ năm. Tiểu thủ công nghiệp được quan tâm chỉ đạo, khôi phục nghề dệt thổ cẩm, đan lát mây tre truyền thống, xây dựng thương hiệu ớt A Riêu, Chè dây, ớt A Riêu,  Rượu Ka Cun, tiếp tục xây dựng thương hiệu chuối mốc Đông Giang theo Kế hoạch 5308/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam. Đã có 01 sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia là chè xanh Quyết Thắng, 01 sản phẩm tiêu biểu khu vực miền trung là ớt A Riêu, 05 sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh gồm Rượu Cần truyền thống, chè dây Ra Zéh, Đan Lát, dệt thổ cẩm Đhrôồng, rượu Ka Cun. Công tác quản lý thu ngân sách được tập trung chỉ đạo. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt dự toán giao đáp ứng được nhu cầu chi của địa phương, tốc độ tăng bình quân hằng năm trên 12 % vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Công tác giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng; quy mô trường, lớp phát triển, cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học từng bước được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đến nay trên toàn huyện có 100%  xã, thị trấn được công nhận PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi. Có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học (Trong đó có 8 xã đạt mức độ 2 và 3 xã đạt mức độ 3); 100% xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở (Trong đó có 9 xã, thị trấn đạt mức độ 2 và 2 xã đạt mức độ 3). Hoạt động đào tạo nghề được chú trọng, tổng số lao động qua đào tạo 3.426 người, chiếm tỷ lệ 23,8 %, số lao động có việc làm 12.610 người, chiếm tỷ lệ 92,6%.

Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, Trung tâm y tế huyện được xây dựng đi vào hoạt động với quy mô 80 giường và có 16 bác sĩ; đầu tư xây mới sửa chữa 5/11 trạm y tế xã, thị trấn đến nay có 3 trạm y tế đạt chuẩn. Phong trào xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa được quan tâm chỉ đạo. Đến năm 2017, số hộ đạt danh hiệu GĐVH: 5.378/6.273 hộ chiếm tỷ lệ 85,73%, đạt 102% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Số thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 77/95 thôn chiếm tỷ lệ 81,05%, đạt 92% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đã có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Công tác chỉ đạo, quản lý thực hiện có sự tập trung, liên tục và đồng bộ. Đến tháng 6/2018 số tiêu chí đạt chuẩn  bình quân 9,9 tiêu chí/ xã, tăng 1,3 tiêu chí/ xã so với năm 2015 và chất lượng các tiêu chí được nâng cao.

An ninh - chính trị giữ vững; trật tự xã hội ổn định, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì và phát triển, công tác ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt; công tác  quản lý địa bàn được chú trọng. Đã huy động và phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, bám sát thực tiễn với quyết tâm chính trị cao. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát chương trình, kế hoạch, kết luận của cấp trên và cấp mình, xác định nhiệm vụ trọng tâm, những khâu khó, những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực, đề ra giải pháp phù hợp để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương đạt hiệu quả. Thực hiện tốt công tác cán bộ, sắp xếp, bố trí và luân chuyển cán bộ đúng quy trình, dân chủ, công khai; hoàn thành tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020, công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó đã thảo luận, thống nhất và tập trung chỉ đạo quyết liệt việc: nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; giải thể Phòng Y tế huyện; nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban QLĐTXD huyện; giải thể Đội quản lý trật tự xây dựng, chuyển nhiệm vụ vào Phòng Kinh tế - Hạ tầng; sáp nhập Đài TT-TH với Trung tâm VHTT; sắp xếp lại mạng lưới trường học theo hướng: mỗi xã có nhiều nhất 02 trường và thực hiện bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức giáo dục phục vụ giảm biên chế; rà soát sắp xếp lại thôn, tổ dân cư chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Tiếp tục cho chủ trương xây dựng Đề án nhập Phòng Nội vụ huyện vào Ban Tổ chức Huyện ủy; Thanh tra Nhà nước huyện vào Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số vấn đề, một số nhiệm vụ cần có sự quyết tâm cao hơn nữa, đòi hỏi trong thời gian tới, huyện Đông Giang cần tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở khai thác tốt các nguồn lực tại địa phương, tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là trong công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhằm xây dựng quê hương Đông Giang ngày càng giàu mạnh.

Kim Tuyến

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang triển khai Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo
Đông Giang bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (đợt 1), năm 2019
Giám sát thực hiện Nghị quyết 13 tại xã Tư
Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang
Tỉnh ủy Quảng Nam: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Họp Ban Chỉ đạo Đại hội các Dân tộc thiểu số
Triển lãm bản đồ về Hoàng Sa và Trường Sa tại huyện Đông Giang
Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức lớp thông tin thời sự Quý I năm 2019
Một số kết quả sau 05 năm thực hiện nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị
Trợ giúp pháp lý tại xã Tư, xã Ba
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Tập huấn Quản lý BVR, PCCCR cho 260 hộ gia đình có diện tích rừng thuộc BQL Rừng phòng hộ A Vương quản lý
Hội nghị giao ban với UBND huyện và các ngành khối khoa giáo năm 2018
Sơ kết 5 năm công tác phát huy vai trò người có uy tín
Tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng đợt 2 năm 2018
Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Huyện ủy Đông Giang tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang tổ chức lớp thông tin thời sự quý IV/2018
Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng
Chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng
Gắn công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang
Chủ nhật, 26/05/2019
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:29°
Độ ẩm: 94%
Hướng gió:Nam - Đông Nam
Tốc độ gió:15 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ hai
27/05/2019
Mưa giông rải rác
26°-30°
Thứ ba
28/05/2019
Mưa giông rải rác
26°-29°

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

l

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)