Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Sơ đồ web

Mở rộng tất cả | Thu nhỏ tất cả

','/Default.aspx?Tabid=639');d.add(35,29,'Phòng Nội vụ','/Default.aspx?Tabid=638');d.add(36,29,'Phòng NN&PTNT','/Default.aspx?Tabid=636');d.add(37,29,'Phòng Y Tế','/Default.aspx?Tabid=635');d.add(38,29,'Phòng KTHT','/Default.aspx?Tabid=630');d.add(39,9,'Lĩnh vực Xây dựng','/Default.aspx?Tabid=631');d.add(40,9,'Admin Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=662');d.add(41,9,'Lĩnh vực Công thương','/Default.aspx?Tabid=659');d.add(42,9,'Lĩnh vực KHCN','/Default.aspx?Tabid=656');d.add(43,29,'Thanh tra huyện','/Default.aspx?Tabid=628');d.add(44,29,'Phòng VH&TT','/Default.aspx?Tabid=629');d.add(45,15,'Lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch','/Default.aspx?Tabid=633');d.add(46,15,'Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông','/Default.aspx?Tabid=634');d.add(47,29,'Tổng quan','/Default.aspx?Tabid=640');d.add(48,18,'Bản đồ','/Default.aspx?Tabid=353');d.add(49,18,'Điều kiện tự nhiên','/Default.aspx?Tabid=351');d.add(50,18,'Lịch sử hình thành','/Default.aspx?Tabid=352');d.add(51,29,'Thông tin đối ngoại','/Default.aspx?Tabid=637');d.add(52,0,'Bảng Cam Kết','/Default.aspx?Tabid=625');d.add(53,0,'Người phát ngôn','/Default.aspx?Tabid=480');d.add(54,0,'Học tập HCM','/Default.aspx?Tabid=479');d.add(55,0,'Kế hoạch sử dụng đất','/Default.aspx?Tabid=478');d.add(56,0,'TTHC huyện Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=477');d.add(57,0,'Festival di sản Quảng Nam 2017','/Default.aspx?Tabid=445');d.add(58,57,'Cuộc thi ảnh nghệ thuật','/Default.aspx?Tabid=446');d.add(59,57,'Đồng hành với di sản Quảng Nam','/Default.aspx?Tabid=448');d.add(60,57,'Cuộc thi sáng tác Văn học','/Default.aspx?Tabid=447');d.add(61,57,'Tác phẩm báo chí','/Default.aspx?Tabid=449');d.add(62,0,'Thời sự Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=444');d.add(63,0,'Danh mục đầu tư','/Default.aspx?Tabid=432');d.add(64,63,'Làng truyền thống Cơtu','/Default.aspx?Tabid=433');d.add(65,63,'Du lịch sinh thái Dốc Gợp','/Default.aspx?Tabid=443');d.add(66,63,'Nâng cấp và phát triển du lịch Homestay','/Default.aspx?Tabid=442');d.add(67,63,'Trồng và tiêu thụ Bắp lai','/Default.aspx?Tabid=441');d.add(68,63,'Nuôi Bò sữa và Bò thịt','/Default.aspx?Tabid=440');d.add(69,63,'Trồng cây Chè Dây','/Default.aspx?Tabid=439');d.add(70,63,'Trồng Sâm dưới tán rừng','/Default.aspx?Tabid=438');d.add(71,63,'Nhà máy chế biến nguyên liệu keo tại xã Ba','/Default.aspx?Tabid=437');d.add(72,63,'Du lịch lòng hồ thủy điện A Vương','/Default.aspx?Tabid=436');d.add(73,63,'Du lịch nước khoáng nóng Bhơhôồng','/Default.aspx?Tabid=435');d.add(74,63,'Du lịch Tây Bà Nà','/Default.aspx?Tabid=434');d.add(75,0,'Văn bản bầu cử TW','/Default.aspx?Tabid=430');d.add(76,0,'Văn bản bầu cử','/Default.aspx?Tabid=429');d.add(77,0,'Thông tin Truyền thông','/Default.aspx?Tabid=423');d.add(78,77,'Báo chí - Xuất bản','/Default.aspx?Tabid=424');d.add(79,77,'Công nghệ thông tin','/Default.aspx?Tabid=426');d.add(80,77,'Bưu chính - Viễn thông','/Default.aspx?Tabid=425');d.add(81,0,'Dịch vụ công trực tuyến','/Default.aspx?Tabid=411');d.add(82,0,'Tuyên truyền pháp luật','/Default.aspx?Tabid=410');d.add(83,0,'Thủ tục hành chính','/Default.aspx?Tabid=356');d.add(84,83,'Phòng KT-HT','/Default.aspx?Tabid=357');d.add(85,83,'Thanh tra huyện','/Default.aspx?Tabid=422');d.add(86,83,'Ban chỉ đạo ISO','/Default.aspx?Tabid=421');d.add(87,83,'Văn phòng HĐND&UBND','/Default.aspx?Tabid=420');d.add(88,83,'Phòng Tư pháp','/Default.aspx?Tabid=419');d.add(89,83,'Phòng Nội vụ','/Default.aspx?Tabid=418');d.add(90,83,'Phòng LĐTB&XH','/Default.aspx?Tabid=417');d.add(91,83,'Phòng Y tế','/Default.aspx?Tabid=416');d.add(92,83,'Phòng GD&ĐT','/Default.aspx?Tabid=415');d.add(93,83,'Phòng NN&PTNT','/Default.aspx?Tabid=413');d.add(94,83,'Phòng TN-MT','/Default.aspx?Tabid=412');d.add(95,83,'Phòng TC-KH','/Default.aspx?Tabid=358');d.add(96,83,'Phòng VH&TT','/Default.aspx?Tabid=414');d.add(97,0,'Du lịch Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=359');d.add(98,97,'Các điểm du lịch','/Default.aspx?Tabid=360');d.add(99,97,'Dịch vụ lưu trú','/Default.aspx?Tabid=361');d.add(100,0,'Góp ý dự thảo sữa đổi Hiến pháp năm 1992','/Default.aspx?Tabid=366');d.add(101,0,'Xây dựng nông thôn mới','/Default.aspx?Tabid=103');d.add(102,0,'Sản phẩm đặc trưng','/Default.aspx?Tabid=105');d.add(103,0,'Giấy mời họp','/Default.aspx?Tabid=114');d.add(104,0,'Ca khúc về Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=408');d.add(105,0,'Phong trào TDĐKXDĐSVH','/Default.aspx?Tabid=407');d.add(106,0,'Văn bản chỉ đạo','/Default.aspx?Tabid=113');d.add(107,0,'Lịch công tác','/Default.aspx?Tabid=112');d.add(108,0,'Liên hệ - Góp ý','/Default.aspx?Tabid=406');d.add(109,0,'Sơ đồ web','/Default.aspx?Tabid=431');d.add(110,0,'Quản trị','/Default.aspx?Tabid=106');d.add(111,110,'Quản lý tin','/Default.aspx?Tabid=107');d.add(112,110,'Quản lý nhóm Video','/Default.aspx?Tabid=348');d.add(113,110,'Quản lý nhóm Audio','/Default.aspx?Tabid=349');d.add(114,110,'Thư viện hình ảnh','/Default.aspx?Tabid=404');d.add(115,110,'Thống kê dung lượng Hosting','/Default.aspx?Tabid=664');d.add(116,0,'Bản tin phục vụ lãnh đạo','/Default.aspx?Tabid=110');d.add(117,0,'Quản trị Văn Hiên','/Default.aspx?Tabid=367');d.add(118,117,'Quản lý Hình ảnh','/Default.aspx?Tabid=368');d.add(119,0,'Banner sự kiện','/Default.aspx?Tabid=427');d.add(120,0,'Video clilp','/Default.aspx?Tabid=346');d.add(121,0,'Phát thanh online','/Default.aspx?Tabid=347');d.add(122,0,'Hỏi đáp','/Default.aspx?Tabid=111');d.add(123,0,'Danh bạ','/Default.aspx?Tabid=395');d.add(124,123,'Khối Đảng','/Default.aspx?Tabid=396');d.add(125,123,'Khối Hành chính Nhà nước','/Default.aspx?Tabid=397');d.add(126,123,'Khối Mật trận và Đoàn thể','/Default.aspx?Tabid=398');d.add(127,123,'Khối xã, thị trấn','/Default.aspx?Tabid=399');d.add(128,0,'Văn bản huyện Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=401');d.add(129,0,'Cải cách TTHC','/Default.aspx?Tabid=394');document.write(d);
máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang
Chủ nhật, 22/09/2019
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:26°
Độ ẩm: 65%
Hướng gió:Bắc
Tốc độ gió:8 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ hai
23/09/2019
Trời hửng nắng
22°-31°
Thứ ba
24/09/2019
Trời hửng nắng
24°-31°

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

l

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)