Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2

* Giấy mời dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

* Chương trình kỳ họp.

* Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI.

* Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Tờ trình đề nghị thông qua Đề án giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện.

* Báo cáo kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

* Dự thảo Nghị quyết Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Dự thảo Nghị quyết Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Dự thảo Nghị quyết Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022.

* Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 của UBMMTTQVN huyện.

* Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 (Ban Pháp chế).

* Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

* Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

* Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy chế hoạt động của HĐND huyện.

* Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Pháp chế.

* Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025.

* Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện.

* Tờ trình và báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020.

* Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo; thanh tra hành chính; phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

* Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020.

* Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 2.

* Dự thảo Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công.

* Phụ lục kèm theo Nghị quyết bổ sung danh mục.

* Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C.


Văn bản chỉ đạo phòng, chống Covid-19

    


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang
Thứ năm, 16/09/2021
Light rain
Nhiệt độ:29°
Độ ẩm: 89%
Hướng gió:Nam - Đông Nam
Tốc độ gió:9 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ sáu
17/09/2021
Rain showers
26°-31°
Thứ bảy
18/09/2021
Light rain
26°-32°

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)