Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 UBND huyện Đông Giang
Tiêu đề Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 UBND huyện Đông Giang
Mô tả ngắn
Tải về

Nội dung liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn