Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Văn Trinh
Ông Trần Văn Trinh

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng

2 Nguyễn Thanh Tân
Ông Nguyễn Thanh Tân

Chức vụ: Chánh Văn phòng

3 Sa Va Na
Bà Sa Va Na

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng

4 Đoàn Ngọc Bình
Ông Đoàn Ngọc Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

5 A Lăng Thiên
Ông A Lăng Thiên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

6 Trần Văn Hùng
Ông Trần Văn Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng

7 Hồ Ngọc Tiến
Ông Hồ Ngọc Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

8 Nguyễn Tấn Tuân
Ông Nguyễn Tấn Tuân

Chức vụ: Trưởng phòng

9 A Lăng Thiên
Ông A Lăng Thiên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

10 Lê Thị Ngọc Lan
Bà Lê Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Trưởng phòng

11 Lê Văn Bảy
Ông Lê Văn Bảy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

12 Nguyễn Ngọc Thạch
Ông Nguyễn Ngọc Thạch

Chức vụ: Trưởng phòng

13 Lê Thị Xuân
Bà Lê Thị Xuân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

14 Nguyễn Văn Lê
Ông Nguyễn Văn Lê

Chức vụ: Trưởng phòng

15 Nguyễn Thị Thanh Hương
Ông Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

16 Nguyễn Đức Huy
Ông Nguyễn Đức Huy

Chức vụ: Trưởng phòng

17 Đinh Ngọc Thanh
Ông Đinh Ngọc Thanh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

18 Nguyễn Minh Bảo
Ông Nguyễn Minh Bảo

Chức vụ: Trưởng phòng

19 Bùi Văn Thảo
Ông Bùi Văn Thảo

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

20 Đỗ Sẵn
Ông Đỗ Sẵn

Chức vụ: Trưởng phòng

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn