Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Minh Tuấn
Ông Lê Minh Tuấn

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Sa Va Na
Bà Sa Va Na

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng

3 Đoàn Ngọc Bình
Ông Đoàn Ngọc Bình

Chức vụ: Trưởng phòng Dân tộc

4 A Lăng Thiên
Ông A Lăng Thiên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

5 Trần Văn Hùng
Ông Trần Văn Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng

6 Hồ Ngọc Tiến
Ông Hồ Ngọc Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

7 Nguyễn Tấn Tuân
Ông Nguyễn Tấn Tuân

Chức vụ: Trưởng phòng

8 A Lăng Thiên
Ông A Lăng Thiên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

9 Lê Thị Ngọc Lan
Bà Lê Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Trưởng phòng

10 Lê Văn Bảy
Ông Lê Văn Bảy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

11 Nguyễn Ngọc Thạch
Ông Nguyễn Ngọc Thạch

Chức vụ: Trưởng phòng

12 Lê Thị Xuân
Bà Lê Thị Xuân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

13 Nguyễn Văn Lê
Ông Nguyễn Văn Lê

Chức vụ: Trưởng phòng

14 Nguyễn Thị Thanh Hương
Ông Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

15 Nguyễn Đức Huy
Ông Nguyễn Đức Huy

Chức vụ: Trưởng phòng

16 Đinh Ngọc Thanh
Ông Đinh Ngọc Thanh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

17 Nguyễn Minh Bảo
Ông Nguyễn Minh Bảo

Chức vụ: Trưởng phòng

18 Bùi Văn Thảo
Ông Bùi Văn Thảo

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

19 Đỗ Sẵn
Ông Đỗ Sẵn

Chức vụ: Trưởng phòng

20 Nguyễn Thành Thiện
Ông Nguyễn Thành Thiện

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn