Thư viện hình ảnh Xã Arooi

13/09/2021

Ảnh hoạt động 2

13/09/2021

Hình ảnh nhà Gươl

13/09/2021

Ảnh hoạt động 3

13/09/2021

Ảnh hoạt động 1

13/09/2021

Thư viện hình ảnh

13/09/2021
Dữ liệu đang được cập nhật...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn