Họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XI

Chiều 25/11/2020 Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đỗ Tài - TUV – BTHU - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Chiều 25/11/2020 Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đỗ Tài - TUV – BTHU - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND huyện đã thông qua dự kiến về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XI; Phân công các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ họp; kế hoạch tiếp xúc cử tri; kế hoạch chuẩn bị và tổ chức kỳ họp…Các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp.

Theo đó, Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện họp trong thời gian 02 ngày (17/12 và 18/12/2020). Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND huyện bao gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi NSNN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo tình hình thực hiện KH đầu tư công năm 2020; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2020; …và các báo cáo của các ngành TAND, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện, UBMTTQVN huyện được trình tại Kỳ họp. Kỳ họp cũng xem xét thông qua 06 nghị quyết.

Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Các Nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp; đồng thời kỳ họp cũng sẽ xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác khi cần thiết.  Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Đỗ Tài - TUV – BTHU - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban của HĐND huyện, UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát lại tất cả các Báo cáo, Tờ trình trình tại Kỳ họp; khẩn trương hoàn thành công việc theo kế hoạch đã được phân công; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian yêu cầu để Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Khoá XI diễn ra thành công.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn