Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa V - 2011

Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2011, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đông Giang tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị khóa V - 2011. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư thường trực, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy và 37 học viên.

Với 3 chuyên đề chính gồm: Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh và các chuyên đề bồi dưỡng như vấn đề Tôn giáo, dân tộc, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, hiểu và nhận thức rõ về Đảng Cộng sản Việt Nam qua quá trình hình thành và phát triển lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời thấm nhuần các qua điểm, các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực trong suốt quá trình dạy và học của đội ngũ giảng viên, học viên, trên cơ sở đó đồng chí cũng đã định hướng một số nhiệm vụ cho những khóa sau nhằm đạt hiệu quả cao hơn.
Giri Thái Sơn - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn