Hội nghị triển khai Kế hoạch số 17-KH/HU của Huyện ủy về công tác cán bộ

Ngày 26 tháng 8 năm 2011, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Giang, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 05/9/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020”.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy 11 xã, thị trấn. Đồng chí Đinh Văn Hươm, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì hội nghị.

        Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy đã quán triệt, triển khai đến các đại biểu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 05/9/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU. Sau khi triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010- 2020. Hướng dẫn yêu cầu về số lượng nguồn đưa vào quy hoạch, về định hướng cơ cấu quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020, về độ tuổi quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015- 2020, về quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ và những yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý.
Nguyễn Quốc Vương

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn