Công tác tuyên giáo trong 9 tháng đầu năm: Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện

9 tháng đầu năm 2011, ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời định hướng dư luận, xử lý thông tin, tham mưu, đề xuất cho cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng.

Ngành Tuyên giáo cũng làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện như: tham mưu triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho hơn 7.000 cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; tổ chức đợt điều tra dư luận xã hội về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các xã, thị trấn có triển khai Dự án Cao su; triển khai thực hiện Kế hoạch số 19- KH/HU ngày 15/8/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04- CT/HU, ngày 15/6/2011 của Huyện ủy Đông Giang về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan thông tin tuyên truyền, các hội đoàn thể tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và huyện, đặc biệt hướng dẫn  và chỉ đạo tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 góp phần tạo sự thành công cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện.

        Trước các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế như vấn đề Biển Đông, tìn hình an ninh chính trị tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Ban Tuyên giáo đã kịp thời tổ chức hội nghị để cung cấp thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên huyện Đông Giang nhiệm kỳ 2010-2015; củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, thị trấn và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở lớp nghiệp vụ Tuyên giáo, Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở năm 2011 cho 126 đồng chí cán bộ Tuyên giáo, Báo cáo viên và tuyên truyền viên các xã, thị trấn. Công tác đưa thông tin về cơ sở được duy trì tốt. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo cấp phát bản tin Thông tin nội bộ của tỉnh đến tận các chi bộ trên địa bàn huyện; bên cạnh đó, thông qua các buổi triển khai học tập nghị quyết, triển khai học tập chuyên đề, các đồng chí báo cáo viên đã thông tin thời sự một số tình hình nổi bật trong nước và quốc tế, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nắm bắt kịp thời các thông tin thời sự trong nước và quốc tế, qua đó định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

        Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2011 cho 124 đoàn viên và quần chúng ưu tú; mở lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 37 học viên là cán bộ đang công tác tại các ban, ngành và các xã, thị trấn; mở lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho 180 đồng chí chi ủy Chi bộ cơ sở.

        Công tác văn hóa, văn nghệ có những kết quả đáng khích lệ, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan văn minh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng; đến nay toàn huyện có 65/95 thôn được công nhận thôn văn hóa, có 75 gươl và nhà sinh hoạt cộng đồng; 37 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn minh, có 3.642 hộ được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 67,9%). Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có nhiều khởi sắc, tổ chức nhiều chương trình văn nghệ chào mừng nhân các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và của địa phương, làm tốt việc cổ động trực quan phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trên địa bàn huyện đảm bảo đúng định hướng của Đảng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục và đào tạo đạt chỉ tiêu đề ra, chất lượng giáo dục ở các cấp học đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%, THCS đạt 99,2%; hoạt động truyền thanh, truyền hình cơ bản đáp ứng nhu cầu nghe nhìn của cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; công tác chi trả và giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng thực hiện tốt; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm; công tác xóa đói, giảm nghèo được chú trọng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội ổn định. Công tác lịch sử Đảng được chú trọng, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo Chỉ thị 54 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 54- CT/TU ngày 20/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về "Tiếp tục triển khai công tác sưu tầm, hệ thống và sử dụng tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng", Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam xác định địa điểm đặt Cơ quan của Liên Khu ủy V tại huyện Đông Giang; Hướng dẫn các Đảng ủy xã triển khai công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã dưới dạng biên niên...

    Phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2011, thời gian tới, ngành Tuyên giáo huyện tiếp tục định hướng, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để tuyên truyền, phục vụ kịp thời hiệu quả, tạo phong trào trong thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, kiềm chế lạm phát, ổn định và phát triển tình hình kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền miệng, phản bác những luận điệu xuyên tạc các thế lực thù địch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra về nhiệm vụ năm 2011 và những năm tiếp theo ./.
Kiều Diễm

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn