Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo huyện giai đoạn 2015-2020

Nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ, phục vụ kịp thời cho công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sáng 25 - 11, tại Hội trường TTVH huỵện, Huyện ủy Đông Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện giai đoạn 2015 - 2020.

Tham dự Hội nghị, có ông Nguyễn Bằng- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Ông Đỗ Tài- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ; Bí thư, phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã trên địa bàn huyện.

        Ông Nguyễn Đức Tiến- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy  chủ trì hội nghị.

        Hội nghị đã thông qua Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 09/8/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam “Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010- 2020”; Tại đây các đại biểu cũng đã được quán triệt mục đích, yêu cầu của việc lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch cán bộ của huyện giai đoạn 2015 - 2020 và được hướng dẫn ghi phiếu lấy mẫu giới thiệu nhân sự quy hoạch, bao gồm các chức danh: Bí thư Huyện ủy; Phó Bí thư huyện ủy; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UB, Ban thường vụ huyện ủy, và Ban chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020.
Ngọc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn