Đông Giang triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012

Sáng 04/4/2012, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang tổ chức lớp triển khai chuyên đề “Học tập và là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012, cho 167 cán bộ, công chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện

Tại lớp học, các đồng chí đã nghe đồng chí Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. 

           

        Qua học tập chuyên đề, cán bộ, công chức các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện cơ bản đã nhận thức được nội dung cơ bản của chuyên đề, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Kiều Diễm

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn