Đông Giang: Khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2012

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2012, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Giang tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2012

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2012, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Giang tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2012, có 119 quần chúng ưu tú đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tham gia lớp học. Đồng chí Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo chương trình, lớp học sẽ trải qua 05 ngày với các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh việc học tập các nội dung trên, các học viên còn có một buổi thảo luận và viết thu hoạch.
                                                                                                                             Kiều Diễm

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn