Công tác tuyên giáo trong 9 tháng đầu năm 2012

9 tháng đầu năm 2012, ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân;

9 tháng đầu năm 2012, ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu, đề xuất cho cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Ngành Tuyên giáo cũng làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện tốt việc tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo; tham mưu cấp ủy  triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); triển khai chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của  nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" và tác phẩm "Đường cách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh... cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; tổ chức đợt điều tra dư luận xã hội về tình hình chính trị, tư tưởng và công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức điều tra dư luận xã hội về thực trạng tuyên giáo xã, thị trấn; tổ chức kiểm tra tình hình mua và đọc báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/10/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khai thác, sử dụng thông tin, đặt mua và đọc báo Đảng tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; tiếp tục triển khai thực hiện  Kế hoạch số 19- KH/HU ngày 15/8/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04- CT/HU, ngày 15/6/2011 của Huyện ủy Đông Giang về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan thông tin tuyên truyền, các hội đoàn thể  đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên;  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và huyện trong 9 tháng đầu năm 2012.


Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2012, hưởng ứng  cuộc thi “tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động, Ban đã tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Kế hoạch triển khai cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi và ban hành các văn bản đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện hưởng ứng cuộc thi. Qua theo dõi, đã có 258 bài dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Nhìn chung, đa số các bài dự thi có nội dung cơ bản đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra, trong đó có một số bài dự thi đã thể hiện được tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Bên cạnh đó, có nhiều bài viết còn sao chép của nhau, nhiều bài viết có nội dung sơ sài, nhiều bài viết không có chủ đề, nhiều bài viết nhiều chủ đề,…tại buổi tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao một giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích cho cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng tốt. Ngoài ra Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 02 giải cho các tập thể có bài dự thi nhiều, đạt chất lượng và 02 giải cho đơn vị có nhiều đóng góp cho thành công của cuộc thi.

Trước các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế như vấn đề Biển Đông, Ban Tuyên giáo đã kịp thời tổ chức hội nghị để cung cấp thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phân công tác đồng chí báo cáo viên của huyện triển khai thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các xã, thị trấn. Công tác đưa thông tin về cơ sở được duy trì tốt. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo cấp phát bản tin Thông tin nội bộ của tỉnh đến tận các chi bộ trên địa bàn huyện; bên cạnh đó, thông qua các buổi triển khai học tập nghị quyết, triển khai học tập chuyên đề, các đồng chí báo cáo viên đã thông tin thời sự một số tình hình nổi bật trong nước và quốc tế, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nắm bắt kịp thời các thông tin thời sự trong nước và quốc tế, qua đó định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2011 cho  103 quần chúng ưu tú; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khoá 2012 -2013 tại huyện cho 115 học viên; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho  476 cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục&Đào tạo huyện.

Công tác văn hóa, văn nghệ có những kết quả đáng khích lệ, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan văn minh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng; đến nay toàn huyện có 70/95 thôn được công nhận thôn văn hóa, có 77 gươl và nhà sinh hoạt cộng đồng; 48/63 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn minh, có 3673 hộ được công nhận gia đình văn hóa. Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có nhiều khởi sắc, tổ chức nhiều chương trình văn nghệ chào mừng nhân các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và của địa phương, làm tốt việc cổ động trực quan phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trên địa bàn huyện đảm bảo đúng định hướng của Đảng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục và đào tạo đạt chỉ tiêu đề ra, chất lượng giáo dục ở các cấp học đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm trước; hoạt động truyền thanh, truyền hình cơ bản đáp ứng nhu cầu nghe nhìn của cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; công tác chi trả và giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng thực hiện tốt; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm; công tác xóa đói, giảm nghèo được chú trọng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội ổn định.

Công tác lịch sử Đảng được chú trọng, đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 54- CT/TU ngày 20/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về "Tiếp tục triển khai công tác sưu tầm, hệ thống và sử dụng tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng", đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành các thủ tục biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn, đến nay 9/11 xã, thị trấn được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn (nhiệm kỳ 2010-2015).

Phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2012, trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo huyện tiếp tục định hướng, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để tuyên truyền, phục vụ kịp thời hiệu quả, tạo phong trào trong thi đua lao động sản xuất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ các cấp đã đề ra trong năm 2012 và những năm tiếp theo./.

                                                                            Kiều Diễm

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn