Đông Giang - Tổ chức Hội nghị Trung ương 6 khóa XI

Sáng ngày 01/10/2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khoá XI và kết quả kiểm điểm ban thường vụ huyện ủy theo nghị quyết TW4 khoá XI cán bộ chủ chốt và các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ trên địa bàn huyện.


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bằng, TUV, Bí thư huyện ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW6 ( khoá XI ), trong đó, tập trung vào những nội dung quan trọng như: tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới chính sách pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước; kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" v.v..
Đinh Hiền

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn