Xã Ba: Hội nghị sơ kết nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010- 2015

Sáng 29/05/2013, tại nhà Văn hóa xã Ba, Đảng bộ xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010- 2015, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội và đề ra biện pháp thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Dự hội nghị, có đ/c: Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện Đỗ Tài; đ/c Y Hải-   Uỷ viên BTV- Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND, MTTQVN huyện, các ban đảng, Văn phòng huyện ủy. đ/c Đinh Văn Hươm-  Uỷ viên BTV huyện ủy- Bí thư Đảng uỷ xã- Chủ trì hội nghị và hơn 150 cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã.

Tại hội nghị, đ/c: Phan Thanh Bình- Phó Bí thư- chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đến giữa nhiệm kỳ và thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ, đ/c: A Lăng Đinh- Phó bí thư thường trực Đảng ủy thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH đảng bộ xa khóa XVI. Qua báo cáo trong nữa nhiệm kỳ đảng bộ xã Ba thực hiện tốt vai trò lãnh chỉ đạo trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội trên cơ sở giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản đạt 13.690 triệu đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 16.482 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 9.651 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 9.020.000 đồng( tăng 1.024.000 đồng so Nghị quyết). Triển khai thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế, hình thành vùng chuyên canh tập trung các loại cây như cao su 526 ha, chè 80 ha, keo 907 ha, đã thu hoạch hơn 116.380 Siter keo( vợt 37, 95% so Nghị quyết). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12, 23% ( giảm 20,82% so đầu nhiệm kỳ), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 13,94%o, toàn xã có 11/14 thôn văn hóa, 100% thôn, trạm y tế có chi bộ đảng, 3 trong 4 trường có chi bộ.

Qua đánh giá kinh tế địa phương có phát triển nhưng còn chậm, sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào đời sống còn hạn chế, phát triển các mô hình nông lâm kết hợp hiệu quả chưa cao, kinh tế tư nhân được khuyến khích nhưng quy mô đầu tư thấp, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư” còn mang tính hình thức, đội ngủ cán bộ, đảng viên còn thiếu tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ giao...

Trong nữa nhiệm kỳ còn lại đảng bộ chỉ đạo tập trung vào: 04 nhóm chỉ tiêu, 03 giải pháp cụ thể, để tổ chức thực hiện 5 nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c: Đỗ Tài Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới là: rà soát các chỉ tiêu để xác định lộ trình cụ thể nhằm đạt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra; nâng chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đề nghị Đảng bộ và nhân dân xã tiếp tục phát huy hơn nữa những mặt đã đạt được trong thời gian tới: thực hiện tốt các chỉ tiêu cơ bản, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện các tiêu chí đề án Nông thôn mới, khắc phục những khó khăn, bất cập; quan trọng nhất là phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, vai trò của các đoàn thể. Đ/c nhấn mạnh công tác vận động nhân dân, lấy ý kiến người dân trong thực hiện các nhiệm vụ để nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt được để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010- 2015, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010- 2013 đã đề ra./.
Nguyễn Văn Hoa – Thường trực HĐND xã Ba

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn