Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Sáng ngày 13/6/2013, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) cho 125 lượt cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

Tại lớp học, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) diễn ra từ ngày 2 đến ngày 11.5, tại thủ đô Hà Nội. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất và cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề quan trọng như: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kết quả về việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quy hoạch nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; về một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác. Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định; kết quả bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Qua lớp học, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung đã được nêu ra trong Hội nghị, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới, góp phần đưa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XI đi vào cuộc sống.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn