Hội nghị tập huấn chính sách ưu đãi đối với người có công

Sáng ngày 09/8/2013, tại Ban Chỉ huy Quân huyện, UBND huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng.

Ông Lê Duy Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện, đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, đến dự Hội nghị còn có ông Lê Sáu, Phó giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và các bộ phụ trách công tác Lao động- Thương binh xã hội cấp xã.

Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu sẽ được nghe phổ biến các Pháp lệnh và những văn bản mới về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng như:  Pháp lệnh số 04/2012 được Quốc hội thông qua ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng”; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTB&XH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về viêc hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Thông qua Hội nghị tập huấn này giúp cho cán bộ làm công tác Lao động- Thương binh và Xã hội nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng và triển khai thực hiện chính sách đảm bảo đúng quy định.


Hình 1: Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Lê Duy Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo các ban, ngành huyện và UBBD các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác Lao động – Thương binh xã hội xã thực hiện một số nhiệm vụ đó là: Tập trung lắng nghe tiếp thu các chính sách pháp luật ưu đãi đối người có công với cách mạng, để sau Hội nghị, trở về địa phương sẽ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho nhân dân về chính sách ưu đãi đối với người có công với cánh mạng và giải đáp những vấn đề vướng mắc liên quan đến các chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng cho nhân dân biết, đồng thời hướng dẫn đối tượng chính sách kê khai hồ sơ giải quyết chế độ theo quy định mới.

Ngọc Ân

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn