Huyện Đông Giang triển khai Luật giám định tư pháp và Luật phổ biến giáo dục pháp luật

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2013, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị triển khai Luật giám định tư pháp và Luật phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100 đ/c là lãnh đạo và cán bộ công chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện. Đ/c Đỗ Sẵn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đ/c đã nghe các đ/c báo cáo viên pháp luật của huyện triển khai các nội dung cơ bản của Luật giám định tư pháp và Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó tập trung các nội dung như: giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, hoạt động giám định tư pháp. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…


Hình 1: Quang cảnh Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, đ/c Đỗ Sẵn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn sau Hội nghị này chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền rộng rãi nội dung các Luật này đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các thôn.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn