Đảng ủy cơ sở Cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2013

Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2013, Đảng ủy cơ sở Cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2013 nhằm đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đ/c Cao Tấn Thuyên, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2013 Đảng ủy cơ sở Cơ quan Đảng đã lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên cơ bản tốt, không có vấn đề nổi cộm xảy ra; công tác tham mưu có chuyển biến, đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo, công tác dân vận của Đảng; chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn; hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp xã nhiệm kỳ 2010-2015; hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2013; hoàn thành việc mở lớp sơ cấp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2013; phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi Đảng; phát triển đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú ở các tổ chức cơ sở Đảng…


Hình 1: Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị các đống chí đã thảo luận sôi nổi trong đó tập trung vào những hạn chế, khuyết điểm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2013, Đảng ủy cơ sở Cơ quan Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI); tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức và phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện các dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên; tham mưu thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn