Ủy ban nhân dân huyện làm việc tại xã Sông Kôn

Chiều ngày 04/9/2013, tại trụ sở UBND xã Sông Kôn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Lê Duy Thắng chủ trì buổi làm việc với UBND xã Sông Kôn để nghe báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2013.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Dân tộc, Phòng Văn hoá-Thông tin, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, các ban, ngành của xã Sông Kôn.

Theo báo cáo của UBND xã Sông Kôn, trong 8 tháng đầu năm 2013, mặc dù điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn: tình hình lạm phát tăng cao, giá cả thị trường biến động, thời tiết biến đổi bất thường, dịch bệnh trên đàn gia súc xảy ra kéo dài tác động đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Nhưng UBND xã Sông Kôn đã có nhiều cố gắng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giao và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận các chỉ tiêu kinh tế: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, tổng mức hàng hoá, dịch vụ bán lẽ, sản lượng lúa Đông – Xuân, tổng đàn gia súc đều đạt và vượt so với kế hoạch. Các hoạt động văn hóa-xã hội được duy trì và chuyển biến tích cực đã phối hợp các ngành chức năng của huyện, tỉnh tổ chức thành công lễ khai trương sản phẩm du lịch tại thôn BhơHôồng 1 phục vụ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V năm 2013, tham gia Đại hội thể dục, thể thao huyện lần thứ VII và ngày Hội văn hoá Cơtu lần thứ nhất năm 2013 đơn vị xã Sông Kôn xếp thứ nhì toàn đoàn. Tình hình dịch bệnh ở người không xảy ra. Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được giải quyết kịp thời đảm bảo; đời sống nhân dân ngày càng đư­ợc cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đ­ược giữ vững và ổn định.


Hình 1: Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc Đ/c Lê Duy Thắng, PCT UBND huyện nghi nhận và biểu d­ương những thành tích đạt được của xã Sông Kôn trong 8 tháng đầu năm 2013.

Ngọc Ân

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn