Đại hội điểm Mật trận thị trấn Prao nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 31/10/2013 UBMTTQVN thị trấn Prao tổ chức đại hội điểm Đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ thị trấn đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiêu biểu là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; Cuộc vận động  “Ngày vì người nghèo”; mô hình “khu dân cư hài hòa xóa đói giảm nghèo gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong nhiệm kỳ qua, mặt trận thị trấn đã vận động kinh phí xây 05 nhà đại đoàn kết và 37 nhà chính sách, xóa nhà tạm bợ, dột nát đạt 100%. Đến nay, 100% khu dân cư của thị trấn đã tham gia ký kết thực hiện các phong trào; tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; có 14/17 thôn ra mắt thôn văn hóa; 94% số hộ được dùng điện sinh hoạt, có phương tiện nghe nhìn, có 93,2% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Công tác nhân đạo từ thiện, các chương trình an sinh xã hội được MTTQ  phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt; thu nhập bình quân đầu người đạt 6,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 39% năm 2012 xuống còn 34,01% năm 2013.

Nhiệm kỳ tới, UBMTTQVN thị trấn Prao tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác mặt trận, phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc… Phấn đấu hàng năm có 90% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoa”, 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa, 70-80% tổ đoàn kết đạt danh hiệu xuất sắc;  thu nhập bình quân đầu người đạt 7 triệu/đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm từ 2%-4%.    

Đại hội này đã bầu cử 03 ông bà vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thi trấn. Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương bầu 29 người vào Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn. Ông Ating Đhía được bầu giữ chức chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Prao NK 2014- 2019

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn