Triển khai phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm

Hiện nay tình hình dịch bệnh cúm gia cầm đang xảy ra ở các tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên, các tỉnh phí Bắc và tại địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh cúm gia cầm, ngày 14/02/2014 UBND huyện Đông Giang ban hành Công văn số 122/UBND-TH để chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm nội dung Công văn như sau:   

Giao Trạm Thú y chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống và xử lý dịch bệnh gia cầm (nếu có dịch bệnh xảy ra); tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, kỹ thuật, vật tư thú ý để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia cầm. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện phân công thành viên của BCĐ bám sát địa bàn phụ trách để kiểm tra, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia cầm. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thường xuyên giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch cúm A/H5N1 ở người; chuẩn bị thuốc men, hoá chất, thiết bị phương tiện để xử lý khi có dịch xảy ra. Đài TT-TH đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm để người dân biết phòng ngừa. UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng huyện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại địa bàn quản lý; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khi phát hiện có dịch bệnh xảy ra kịp thời báo cáo các ngành chức năng của huyện.

Ngọc Ân

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn