Đại hội điểm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Sông Kôn

Sáng ngày 18/02/2014, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Sông Kôn, huyện Đông Giang tổ chức đại hội đại biểu Hội LHTN xã lần thứ V nhiệm kỳ 2014-2019. Đây là đại hội điểm đầu tiên của huyện. Đến dự có ông Trần Phú Thọ- Bí thư huyện đoàn; bà Nguyễn Thị Thanh Thảo- Phó chủ tịch Hội LHTN huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên xã nhiệm kỳ 2009 – 2014 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019, báo cáo kiểm điểm Ủy ban hội xã khóa IV, ý kiến thảo luận và thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Trong đó phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% chi hội phối hợp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 06 bài lý luận chính trị của Đoàn đến các hội viên, thanh niên;  95% đến 100% chi hội đạt “Ngày hội đại đoàn kết tập hợp thanh niên” vào dịp 26/3, 15/10; 100% thanh niên đúng độ tuổi đăng ký tuổi 17, 95%-100% thanh niên  chấp hành lệnh khám nghĩa vụ, lên trạm khám tuyển; trên 50% thanh niên thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể. Trong nhiệm kỳ phấn đấu phát triển được 100 hội viên mới, giới thiệu cho Đoàn kết nạp 80 đoàn viên mới; phát triển 25 đảng viên…