Đông Giang tổng kết công tác thi đua khen thưởng

Sáng 21/02/2014, UBND huyện Đông Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Bà Trịnh Thị Minh Xuân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh; ông Nguyễn Đức Tiến- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã về dự.

Ông Đỗ Tài- Chủ tịch UBND huyện Đông Giang chủ trì Hội nghị.

Năm 2013, công tác thi đua khen thưởng ở huyện Đông Giang có nhiều chuyển biến tích cực, ngay từ đầu năm đã tổ chức phát động các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. Trong phong trào thi đua yêu nuớc đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh  của huyện. Công tác bình xét thi đua tiếp tục có sự đổi mới, thực hiện nghiêm túc, công khai dân chủ, đúng luật, không chạy theo thành tích, đúng người, đúng việc; do đó đã kịp thời động viên các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, huyện Đông Giang tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên như phong trào“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào xây dựng nông thôn mới… Đẩy mạnh phong trào thi đua cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Tại hội nghị, UBND huyện công nhận danh hiệu thi đua cho 09 tập thể lao động tiên tiến, 12 lao động tiến tiến, 23 chiến sĩ thi đua cơ sở,  và tặng giấy khen cho 34 tập thể, 95 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế- xã hội huyện năm 2013.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn