Đông Giang phát động Tháng Thanh niên 2014

Hưởng ứng cuộc vận động: “Tuổi trẻ Đông Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”, sáng ngày 05/3/2014, tại thôn A Đền xã Mà Cooih, Huyện đoàn Đông Giang đã tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên 2014.

Đ/c Trần Phú Thọ, Bí thư huyện đoàn đã phát động chủ đề tháng thanh niên:“Tuổi trẻ Đông Giang  tham gia xây dựng nông thôn mới”,  cùng kế hoạch số 15 ngày 19/2/2014 của UBND huyện Đông Giang về triển khai chi tiết khai hoang, cải tạo, mở rộng đất ruộng nước, đất màu và vườn chuối cho nhân dân 2 khu tái định cư Pachepalanh và Cutchrun xã Mà Cooih với các nội dung: Từ nay đến hết quý III/2014, đoàn viên thanh niên tổ chức khai hoang cải tạo 09 ha diện tích ruộng cũ, khai hoang mở rộng 8,8 ha diện tích ruộng mới; khai hoang 42,8 ha diện tích đất màu; khai hoang tạo nương sản xuất ổn định 38,17 ha, cải tạo 30 ha diện tích vườn chuối cũ, mở rộng 6,5 ha diện tích mới để trồng chuối tại 2 khu tái định cư này.


Hình 1: Đông Giang phát động Tháng Thanh niên 2014.

Hình 2: Các đoàn viên, thanh niên tham gia khai hoang, cải tạo 9ha ruộng tại thôn A Đền, xã Mà Cooih.

Ngay sau lễ phát động, trên 420 đoàn viên thanh niên 5 xã, thị trấn và đoàn viên thanh niên khối trực thuộc ra quân khai hoang, cải tạo 9 ha ruộng nước tại thôn A Đền, khu tái định cư Cutchrun xã Mà Cooih. Đoàn viên thanh niên Đông Giang phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình cho bà con thôn A Đền vào ngày 09/3/2014.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn