Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2014

Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt 1 năm 2014 cho 124 quần chúng ưu tú đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các đồng chí Báo cáo viên chuyên trách và báo cáo viên kiêm chức của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Đồng chí Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo chương trình, lớp học diễn ra từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2014 với các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn cách kê khai lý lịch của người xin vào Đảng, lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên. Ngoài việc tiếp cận các nội dung trên, các học viên còn có một buổi thảo luận và viết thu hoạch.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn