Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND huyện Đông Giang

Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND huyện Đông Giang về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện năm 2014.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn