Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND huyện Đông Giang

Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND huyện Đông Giang về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện năm 2014.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn