Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/3/2014 của UBND huyện Đông Giang

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/3/2014 của UBND huyện Đông Giang về Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2014

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn