Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 27/10/2014

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn năm 2014

Tải về máy>>

Nguồn tin: Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 27/10/2014 của UBND huyện Đông Giang.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn