Báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014

Báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn