Báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2014 và nhiệm vụ công tác năm 2015

Báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2014 và nhiệm vụ công tác năm 2015

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn