Đông Giang: tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật mới được ban hành năm 2014

Sáng ngày 01/4/2015 tại Trung tâm Văn hóa huyện Đông Giang. Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội Nghị triển khai tuyên truyền các văn bản luật mới năm 2014 được Quốc Hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8 năm 2014 cho toàn thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức, các ngành chuyên môn trên địa bàn huyện.


Hình 1: Ông Trần Hữu Quang - Trưởng phòng nghiệp vụ III Thanh tra tỉnh, báo cáo viên tỉnh báo cáo tại Hội nghị.

Hình2: Quang cảnh Hội nghị.
Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Tỉnh triển khai các nội dung chính như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014. Đây là những văn bản pháp luật chuyên ngành quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý chuyên môn của từng ngành, đáp ứng nhu cầu phục vụ công dân. Thông qua hội nghị này, nhằm truyền đạt và trang bị cho đại biểu nắm rõ những điểm đổi mới quan trọng của các văn bản luật, giúp đại biểu nắm vững hơn những nội dung cơ bản của Luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ và làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa phương đồng thời nhằm sớm đưa các luật đi vào thực tiễn cuộc sống.

VA RA

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn