Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 22 tháng 4 năm 2015, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Hồ Tấn Quý, HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; đại diện chi bộ Tòa án nhân dân, Hạt Kiểm lâm huyện và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đã thụ lý và đưa ra thi hành là 185 việc, cao hơn so với nhiệm kỳ trước 68 việc (16%); giải quyết xong 182/183 việc có điều kiện thi hành, đạt 99,4% số việc có điều kiện giải quyết, cao hơn so với nhiệm kỳ trước 78 việc (75%); chuyển kỳ sau là 03 việc, giảm 10 việc so với nhiệm kỳ trước. Tổng số tiền thụ lý là 2.260.844.000 đồng; giải quyết xong 2.155.035.000 đồng của số tiền thụ lý, đạt 99,9%, số tiền chuyển kỳ sau là 104.175.000, giảm 59.244.000 đồng so với nhiệm kỳ trước; đã tiếp nhận 142 lượt công dân đến để giải quyết việc thi hành án; không có đơn thư khiếu nại tố cáo; tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự cho nhân dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; thực hiện đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, đề bạt bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ, đúng nguyên tắc; hàng năm chi bộ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ dự nguồn cho các chức danh lãnh đạo. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đoàn thể; làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;…

Đại hội đã thống nhất dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ khóa XI trình Đại hội. Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó thi hành xong về việc, về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, giảm việc chuyển sang năm sau; ra quyết định đúng quy định của pháp luật, đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực; hàng năm phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; hàng năm phấn đấu xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; xây dựng Công đoàn và Đoàn thanh niên vững mạnh; 100% gia đình đảng viên, công chức và người lao động đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.


Hình: Đ/c Nguyễn Phước Huy, Bí thư Chi bộ khóa mới.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Phước Huy, Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn