Chi bộ Tuyên giáo-Dân vận Huyện ủy tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ thứ II nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2015, Chi bộ Tuyên giáo-Dân vận Huyện ủy tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên trong chi bộ.


Hình1: Đ/c Lê Văn Trưởng phát biểu khai mạc Đại hội.
Theo báo cáo tại Đại hội, Chi bộ Tuyên giáo-Dân vận Huyện ủy được thành lập theo Quyết định 1881-QĐ/HU, ngày 15/5/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy; chi bộ có 11 đảng viên (9 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị). Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo, công tác dân vận; hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương; theo dõi, đôn đốc triển khai biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn, lịch sử lực lượng vũ trang huyện; tổ chức điều tra dư luận xã hội; việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; mở các lớp bồi dưỡng và đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tích cực triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, Quyết định 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc Mặt trận TQVN, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các xã, thị trấn. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục, Đại hội đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức có trình độ từ Đại học trở lên; xây dựng các hội đoàn thể vững mạnh về mọi mặt; 100% cán bộ, đảng viên không dùng rượu, bia trong giờ hành chính và hút thuốc lá; phát triển 01 đến 02 đảng viên mới; cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị từ 02 đến 03 đồng chí, lớp cao cấp LLCT từ 01 đến 02 đồng chí; mở 04 lớp Sơ cấp lý luận chính trị; 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng; 10 lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới; 06 lớp bồi dưỡng cho Bí thư, Phó Bí thư và chi ủy, chi bộ; 100% phong trào dân vận đến với các đoàn viên, hội viên và nhân dân; tiếp tục hoàn thành biên soạn Lịch sử Đảng bộ ở 10 xã và biên soạn Lịch sử lực lượng vũ trang huyện.


Hình2: Chi ủy Chi bộ Tuyên giáo - Dân vận khóa II nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu đ/c Lê Văn Trưởng, đ/c Cao Văn Huy và đ/c Trần Văn Cường vào Chi ủy chi bộ, đ/c Lê Văn Trưởng giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đ/c Cao Văn Huy giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ; Đại hội bầu đồng chí Zơrâm Vui, đảng viên đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn