Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Đinh Văn Hươm, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư chi bộ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ nên đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ khóa XI đã đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm và có đổi mới; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nâng lên rõ rệt và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; hoạt động của các đoàn thể có nhiều nét mới; chi bộ luôn duy trì tốt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” hàng năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng triển khai chưa phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung; tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình ở một số đảng viên chưa cao; năng lực của một số cán bộ, đảng viên, công chức còn hạn chế; hoạt động của các đoàn thể chưa thực sự đi vào chiều sâu; một số nhiệm vụ triển khai còn chậm.


Hình 1: Đ/c Đinh Văn Hươm, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư chi bộ đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; 100% cán bộ, đảng viên không vi phạm pháp luật, Điều lệ Đảng, các Quy định của Trung ương; phát triển ít nhất 02 đảng viên mới; cử 02 đảng viên học cao cấp lý luận chính trị, 05 đảng viên học trung cấp lý luận chính trị; chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” hàng năm.


Hình 2: Ban chấp hành khóa XII nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu đ/c Đinh Văn Hươm, đ/c Arất Thị Trinh và đ/c Nguyễn Ngọc Ân vào Chi ủy chi bộ, đ/c Đinh Văn Hươm, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đ/c Arất Thị Trinh, Ủy viên Thường trực HĐND huyện giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ; Đại hội bầu  đ/c Dương Văn Chung, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện và đ/c Nguyễn Thành, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đảng viên sinh hoạt trong chi bộ là đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn