Đảng ủy xã Zà Hung tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Sáng ngày 19/5/2015, Đảng ủy xã Zà Hung tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) cho gần 50 đ/c là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể xã; chi ủy chi bộ, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy; cán bộ, công chức các trường, trạm y tế đóng trên địa bàn xã.

Tại lớp học, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy tại huyện triển khai các nội dung: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo tổng kết một số vấn đề Lý luận-Thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016).


Hình 1: Đ/c Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tại Hội nghị.

Kết thúc buổi học tập, Đảng ủy xã Zà Hung đề nghị các chi ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã khẩn trương tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các thôn, hoàn thành việc triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) trên địa bàn xã trong tháng 6/2015.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn