Đảng ủy thị trấn Prao tổ chức Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Prao tổ chức Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Huyện ủy. Đồng chí Bùi Đức Ngọc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy chủ trì Hội nghị.


Hình1: Đ/c Ating Đhía, Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn, Phó Trưởng bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Đảng ủy thông qua báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị.
Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 04 năm triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã đã đạt những kết quả quan trọng. Ban thường vụ Đảng ủy đã kịp thời tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề theo từng năm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức thực hiện đồng bộ việc đăng ký nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 02-HD/HU, ngày 04/9/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa nội dung đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên vào đánh giá, góp ý trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan định kỳ; tổ chức có hiệu quả phong trào "05 không, 03 có, 03 sạch" đến các hội viên, đoàn viên và từng hộ gia đình; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các phong trào thi đua và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hình thức phong phú, đa dạng như: Kể chuyện về Bác dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tuần, tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành lập tổ kể chuyện lưu động để kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác tại các thôn trên địa bàn thị trấn Prao;...qua đó, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thị trấn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị trấn vẫn còn bộc lộ những hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện còn lúng túng; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; việc nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa được chú trọng; sự phối hợp giữa các ban, ngành trong việc thực hiện Chỉ thị  chưa nhịp nhàng.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những kinh nghiệm trong sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.


Hình 2: Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Nhân dịp này, Đảng ủy thị trấn Prao đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn