Đảng ủy thị trấn Prao tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng

Sáng ngày 23.09.2015, Đảng ủy thị trấn Prao đã tổ chức Hội nghị Đảng Ủy mở rộng lần thứ 3 năm 2015. Đồng chí Bùi Đức Ngọc chủ trì Hội nghị.

Tại buổi Hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.

Theo báo cáo 9 tháng của Đảng Ủy thị trấn Prao cho thấy. Trong 9 tháng vừa qua, Đảng Ủy đã phối hợp với UBND, ban nghành, đoàn thể thị trấn đã triển đồng bộ các văn bản chỉ thị thị, Nghị quyết của Trung ương, của huyện Ủy; triển khai đồng bộ các văn bản chỉ thị của Ban thường vụ Huyện Ủy về đại hội Đảng Bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại Hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang làn thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức nhiều đợt quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các Nghị quyết  Hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ 9,10 khóa 11. Điều đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng Ủy thị trấn, tình hình kinh tế xã hôi – an ninh quốc phòng của địa phương ngày càng ổn định và phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong 9 tháng, toàn thi thị trấn, nhân dân đã thu được nhiều kết quả lớn về kinh tế. Trong đó: Về lĩnh vực nông nghiệp, nhân dân đã thu được tổng giá trị nông – lâm – thủy sản ước đạt 10.890 triệu đồng, đạt 95,8% kế hoạch; chăn nuôi đạt 244,30% với tổng đàn gia súc 4.820 con; tổng đàn gia cầm các loại 6.410 và đạt 123,26% kế hoạch. Ngoài ra, công tác an ninh quốc phòng luôn được đảm bảo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm luôn được quan tâm thường xuyên đã góp phần cho địa phương ngày càng phát triển, diện mạo địa phương được thay đổi và góp nâng cao cuộc sống nhân dân.

VA RA

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn