Ban Dân tộc HĐND tỉnh giao ban các huyện miền núi

Sáng ngày 24/9/2015, tại huyện Đông Giang, Ban dân tộc HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban với thường trực HĐND 9 huyện miền núi trong tỉnh. Đồng chí Trần Kim Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung đánh giá tình hình tái định cư, đầu tư các dự án nước sạch, cấp đất sản xuất và đất ở cho đồng bào các dân tộc ở miền núi trong thời gian qua còn chậm. Theo đánh giá của Thường trực HĐND các huyện miền núi, thời gian qua, Trung ương, tỉnh và địa phương đã đầu tư thực hiện nhiều dự án để hỗ trợ đồng bào ổn định chỗ ở và sản xuất. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng các công trình nước hợp vệ sinh chưa thật sự hiệu quả; việc cấp đất ở và đất sản xuất cho đồng bào gặp rất nhiều khó khăn do số hộ gia đình trên địa bàn hằng năm tăng cao nhưng diện tích đất ở và đất sản xuất mở rộng không đáng kể. Phần đông ý thức của đồng bào trong việc sử dụng nước chưa cao, không tiết kiệm nước, không bảo vệ các công trình, dẫn đến công trình nhanh hư hỏng.  Các địa phương miền núi đề nghị Trung ương và tỉnh có chính sách hỗ trợ về đất đai (bố trí tái định cư, mở rộng đất sản xuất) cho các hộ gia đình đang sinh sống ở các xã vùng đặc biệt khó khăn; đề nghị Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quan tâm kiểm tra, hướng dẫn để thực hiện đúng quy trình, đảm bảo kế hoạch đầu tư và hiệu quả các công trình nước sạch tại các địa phương miền núi.

Thường trực HĐND tỉnh, Ban dân tộc và các ban của HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến đề nghị của các địa phương để phản ánh đến các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết.

Trước đó, lãnh đạo HĐND tỉnh và thường trực HĐND các huyện miền núi đã khảo sát đời sống của bà con ở khu TĐC thủy điện A Vương Cút - Chờ - run tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn