Tập huấn triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Ngày 27/10/2015, UBND huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đông Giang cho Lãnh đạo, chuyên viên văn hóa xã hội 11 xã, thị trấn; lãnh đạo bưu điện huyện và cán bộ bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy trình lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, hướng dẫn cách lập tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT; danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng; triển khai kế hoạch số 95 ngày 14/10/2015 của BHXH huyện Đông Giang về triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn quy trình kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo công văn công văn 3170 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; lập mẫu ở các thôn và các mẫu biểu tổng hợp báo cáo của các xã, thị trấn.

Lớp tập huấn đã trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở trong công tác triển khai lập danh sách các hộ gia đình tham gia bảo hiểm tế, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn