Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang tổ chức lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2015, tại Hội trường Trung tâm văn hóa thể thao huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang tổ chức lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 cho 178 đ/c là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện, các đơn vị thuộc tỉnh


Hình 1: Đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII.
Tại lớp học, các đại biểu đã nghe đ/c Lê duy Thắng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đ/c Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII. Sau khi tiếp thu các nội dung trên, các đại biểu sẽ trả lời phiếu khảo sát về diễn biến và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy cấp.

Hình 2: Quang cảnh lớp quán triệt Nghị quyết.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn