Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 2/2015

Ngày 16/11/2015, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Giang phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2015 cho 94 quần chúng ưu tú được lựa chọn từ các đảng bộ và chi bộ cơ sở.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị huyện truyền đạt về 5 bài học gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên còn được thông tin thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây, và được báo cáo viên cuả huyện hướng dẫn cách kê khai lý lịch của người xin vào đảng, lý lịch đảng viên và phiếu đảng viên.

Thông qua lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng,  nhằm giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản, về lý luận chính trị, về Đảng cộng sản Việt Nam, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn