Đông Giang tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2015

Ngày 25/11/2015, UBND huyện Đông Giang tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2015 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2016. Ông Đinh Văn Hươm- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2015, huyện Đông Giang đã tập trung củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho yêu cầu sản xuất, tạo đà cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển. UBND huyện  đã chỉ đạo các địa phương bám sát theo lịch, cơ cấu mùa vụ và giống; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân gieo trồng tối đa diện tích. Năm 2015 tổng diện tích gieo trồng của huyện đạt trên 3.523 ha với tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 6.527 tấn, đạt 100,6% kế hoạch, tăng hơn 210 tấn so với năm 2014. Trong đó diện tích lúa 845 ha, năng suất ước đạt 35,8 tạ/ha; lúa rẫy với tổng sản lượng ước đạt 1.803 tấn, năng suất bình quân đạt 19,01 tạ/ha; bà con cũng đã thu hoạch 1.687 tấn ngô, năng suất đạt 25,18 tạ/ha, tăng 82,3 tấn so với năm 2014.  Công tác chăn nuôi cũng được huyện Đông Giang xác định là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, trong năm tổng đàn gia súc của huyện 15.615 con, trên 42.700 con gia cầm, đạt 100,4%. Tỷ lệ tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 77,73%. Triển khai tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, thực hiện tốt công tác khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng. Trong năm toàn huyện trồng 150 ha rừng nguyên liệu.  Bên cạnh đó, từ các nguồn vốn dự trữ vật tư nông nghiệp, chương trình nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, nguồn vốn khắc phục thiên tai, chương trình định canh định cư huyện Đông Giang đã hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn huyện 17,08 tấn lúa giống, 1,3 tấn bắp; 22.500 cây chuối mốc, 340.238 cây bời lời đỏ; 631.000 cây keo; 16.000 cây mây; 196 con bò, 153 con heo, 106 tấn phân vi sinh, 120 kg phân NPK, gần 5.000 mét lưới B40, 347 bồn chứa nước, 78 máy cắt lúa với kinh phí trên 7 tỷ đồng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đưa ra những giải pháp, phương hướng mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho năm nông nghiệp 2016. Trong đó, nâng tổng sản lượng nông nghiệp lên 6.713 tấn; tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 3.552 ha; trồng 730 ha chuối; trồng 14.500 ha keo, 800 ha cây cao su; khoán bảo vệ rừng gần 40.000 ha khoanh nuôi tái sinh 1.849 ha rừng.

Dịp này, UBND huyện Đông Giang tặng Giấy khen 01 tập thể, 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc cho ngành Nông nghiệp huyện năm 2015.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn