Mật trận thị trấn Prao tổng kết năm 2015

Ngày 11/12/2015, UBMTTQ VN thị trấn Prao tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2015 và chương trình công tác năm 2016. Đồng chí Phạm Thanh Nam- PCT UBMTTQVN huyện đã về dự.

Năm 2015, UBMTTQVVN thị trấn Prao đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trên địa bàn tập trung vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, mặt trận thị trấn đã phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’, và các hoạt động từ thiện xã hội; thực hiện tốt các cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; ngày vì người nghèo; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  Ban thường trực UBMTTQ phối hợp với UBND thị trấn Prao tổ chức cho 981 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, 17/17 thôn đăng kí thôn văn hóa, cuối năm 2015 đã có 876 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; vận động  được trên 17 triệu đồng quỹ vì người nghèo. Trong năm, UBMT thị trấn prao đã tiếp nhận và cấp phát hàng trăm suất quà cho bà con nghèo trên địa bàn thị trấn.  Bên cạnh đó, UBMTTQVN thị trấn Prao còn thực hiện tốt chức năng giám sát các hoạt động trên địa bàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Nam- PCT UBMTTQVN huyện đã biểu dương những kết quả mà UBMTTQVN thị trấn Prao đạt được trong năm 2015. Đồng thời yêu cầu trong năm 2016, UBMTTQ VN thị trấn Prao tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày vì người nghèo, và tuyên truyền có hiệu quả các ngày lễ lớn của đất nước.

Dịp này, UBMTTQVN thị trấn Prao đã khen thưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2015.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn