Huyện ủy Đông Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác, nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 22/12/2015 tại Hội trường Trung tâm văn hóa Huyện Đông Giang – Quảng Nam. Huyện ủy Đông Giang đã tổ chức Hội Nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết đề ra nhiệm vụ năm 2015 và triển khai công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết năm 2016.

Hội nghị do đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Lê Duy Thắng, phó bí thư thường trực Huyện Ủy và đồng chí Đinh Văn Hươm, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban nhân Huyện đồng chủ trì.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2015; báo cáo dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2016, Nghị quyết về nhiệm vụ quý I năm 2016; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Hội nghị thông qua kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 30/06/2011 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025. Tổng kết lại những kết quả thực hiện mọi mặt của nhiệm vụ trong năm 2015 vừa qua cho thấy. Trong năm 2015, Ban thường vụ huyện ủy đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết hoạt động của Đảng bộ đã đề ra. Ban thường vụ huyện ủy đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; kịp thời tổ chức quán triệt sâu rộng các Nghị quyết, văn bản, chỉ thị, các kết luận của Trung ương, Tỉnh và của Huyện nhằm thực hiện thắng lợi, hiệu quả trong công tác phát triển kinh tế xã hội, giử vững an ninh Quốc phòng ở địa phương, các cấp ủy đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng hoàn thiện hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tạo niềm tin lớn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ huyện ủy, trong năm 2015 vừa qua, tình hình kinh tế xã hội, an ninh Quốc phòng, giáo dục, an sinh xã hội … đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, về kinh tế, trong năm giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản được 79,85 tỷ đồng, đạt 100,69% KH và tăng 7,12% so với năm 2014; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ được 93,70 tỷ đồng, đạt 107,33% KH và tăng 20,28% so với năm 2014; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được 50,80 tỷ đồng, đạt 101,8%KH và tăng 16,51% so với năm 2014; công tác quản lý thu, chi ngân sách cũng đạt được những kết quả tích cực với tổng thu ngân sách nhà nước 478,962 tỷ đồng, đạt 134,60%KH và tăng 14,45% so với năm 2014; tổng chi ngân sách huyện, xã 367,166 tỷ đồng, đạt 205,43% và tăng 4,84% so với năm 2014. Công tác chăm sóc sức khỏe được từng bước nâng cao, chú trọng thường xuyên góp phần đảm bảo công tác chăm sức khỏe nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giử vững; công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, Ban thường vụ huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sỡ triển khai tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, triển khai đồng bộ và sâu rộng các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của cấp trên đến toàn thể cán bộ và nhân dân.

Nhân dịp này, Ban thường vụ đã trao tặng 5 bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đảng. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Huyện ủy cũng trao tặng 8 giấy khen cho 6 tập thể là chi, đảng ủy đạt thành tích trong sạch vững mạnh và 2 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2015.

Va Ra

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn