Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI)

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2015, Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Đông Giang, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI).

Tham dự Hội nghị có đ/c Đỗ Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Bằng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XVII); Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; Trưởng, phó các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Báo cáo viên, tuyên truyền viên Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo chủ chốt cấp xã, thị trấn; lãnh đạo chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy quán triệt các nội dung: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; về chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 14/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 01-TT/TU, ngày 09/12/2015 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác Dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, có tính định hướng, bảo đảm cho sự phát triển của đất nước và của huyện trong những năm tới. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, Chỉ thị; trên cơ sở đó để vận dụng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn