Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2015

Năm 2015, kinh tế ổn định và tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất nông-lâm-thuỷ sản 79,85 tỷ đồng, đạt 100,69%KH, tăng 7,11% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng diện tích gieo trồng 3.523 ha/3.523 ha, đạt 100%KH, tăng 0,28% so với năm 2014. Tổng sản lượng lương thực có hạt 6.527,25 tấn, đạt 100,66%KH, tăng 210,64 tấn so với năm 2014. Tổng đàn gia súc 15.615/15.415 con đạt 101%KH, tăng 5,05% so với năm 2014 (Trong đó đàn trâu 1.315 con, đàn bò 5.160 con, đàn heo 9.140 con). Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, phòng chống lụt bão, hạn hán có tập trung chỉ đạo quyết liệt. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 50,80 tỷ đồng, đạt 101,8%KH, tăng 16,51% so với năm 2014 (trong đó: công nghiệp khai thác đạt 13,8 tỷ đồng, chế biến 31,0 tỷ đồng, sản xuất phân phối điện nước đạt 6,0 tỷ đồng). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 93,70 tỷ đồng, đạt 107,33%KH, tăng 20,28 % so với năm 2014 (trong đó: Thương mại đạt 67,40 tỷ đồng, dịch vụ 17,10 tỷ đồng, khách sạn nhà hàng đạt 9,20 tỷ đồng). Bảo đảm hàng hoá phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, nhất là trong các dịp lễ, tết. Công tác quản lý thu, chi ngân sách có nhiều cố gắng: Tổng thu ngân sách Nhà nước huyện 478.962/355.844 triệu đồng, đạt 134,60% KH, tăng 14,45% so với năm 2014 (thu trên địa bàn huyện hưởng 21.586/19.234 triệu đồng đạt 112,23% KH). Tổng chi ngân sách huyện, xã đạt 367.166/178.734 triệu đồng, đạt 205,43%KH, tăng 4,84% so với năm 2014. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được tăng cường: Tổng nguồn vốn đầu tư là 129.531,4 triệu đồng ( trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 44.678 triệu đồng). Xây dựng mới 44 công trình, 10 công trình chuyển tiếp, 37 công trình thanh toán nợ. Giải ngân 121.761,4/129.531,4 triệu đồng, đạt 94% KH (tính đến 24/11/2015). Đến nay đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 41 công trình. Tổng nợ xây dựng cơ bản tính đến tháng 11/2015 là 59.081 triệu đồng. Các hoạt động văn hoá - xã hội được duy trì và có nhiều tiến bộ. Công tác Giáo dục và Đào tạo chuyển biến tích cực: Hoàn thành 8 biên chế chương trình năm học 2014-2015. Chất lượng giáo dục nâng lên, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015 đạt 91,5% (280/306 em), công tác phổ cập giáo dục thực hiện đảm bảo và duy trì bền vững tỷ lệ đạt chuẩn theo quy định; triển khai các hoạt động năm học 2015-2016 đảm bảo kế hoạch đề ra, tình hình học sinh ra lớp ổn định, đến nay tổng số học sinh đến lớp các cấp học năm học 2015-2016 là 6.181 học sinh (trong đó Bậc mầm non có 1.263 cháu, bậc Tiểu học 2.462 em, bậc THCS 1.393 em, bậc THPT 1.063 em); Mở 03 lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho 105 học viên tại xã Mà Cooih, xã Ba và ATing; cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học được quan tâm đầu tư, trang thiết bị và đồ dùng dạy học cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Công tác chăm sóc khỏe cho nhân dân thực hiện đảm bảo, dịch bệnh ở người không xảy ra, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm 22,01% (giảm 1,93% so với năm 2014) . Tỉ lệ hộ nghèo của huyện năm 2015 còn 28,5% giảm 4,27% so với năm 2014. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 16,48%0, giảm 0,15%0 so với năm 2014.

Các hoạt động văn hoá thông tin, thể thao và truyền thanh truyền hình có nhiều cố gắng, triển khai đảm bảo các nhiệm vụ đề ra. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng thôn văn hóa, sửa chữa Gươl được người dân hưởng ứng tích cực. Năm 2015 có 4.856/6.143 hộ đạt gia đình văn hóa, có 75/95 thôn đạt thôn văn hóa, 83/95 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng (57 Gươl và 26 nhà sinh hoạt cộng đồng), có 43/78 thôn có đa số đồng bào Cơ tu sinh sống có Đội cồng chiêng. Quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng chính sách và giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội; tiếp nhận và cấp phát 183 tấn gạo bảo đảm đúng đối tượng; cấp phát kịp thời quà, tiền hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trong dịp lễ, tết đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. Triển khai xây dựng hoàn thành 44/76 nhà ở cho người có công cách mạng theo Quyết định 22/TTg, Quyết định 48/TTg và nhà ở từ nguồn hỗ trợ Ngân hàng Công thương Việt Nam; nhận phụng dưỡng 05 Mẹ Việt Nam anh hùng của huyện Điện Bàn kết nghĩa. Cấp phát 18.456 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng đảm bảo quy định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12,70 triệu đồng, tăng 1,56 triệu đồng so với năm 2014.

Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự xã hội đảm bảo, công tác quốc phòng, nội chính có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên, đặc biệt 9 bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; công tác an toàn giao thông được kiểm soát thường xuyên, trong năm 2015 xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người, bị thương 02 người (giảm cả ba tiêu chí so với năm 2014). Tổ chức thu hồi 42 khẩu súng tự chế và súng thể thao. Duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, trực phòng không theo quy định; tổ chức thành công lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015 đảm bảo số lượng (55 thanh niên); nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương triển khai đảm bảo kế hoạch giao. Tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến 5 năm và tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2014, qua tổng kết khen tặng cho 554 cá nhân và 110 tập thể có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua và năm 2014. Triển khai hoàn thành 05 cuộc thanh tra kinh tế-xã hội. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 48,3 triệu đồng, chấn chỉnh các sai phạm về quản lý, sử dụng ngân sách 381,6 triệu đồng. Toàn huyện thụ lý giải quyết 181 đơn khiếu nại. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước; thường xuyên kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ ở các ngành và các xã, thị trấn; hoàn thành việc xây dựng chế độ công vụ gắn với chức danh công chức, viên chức theo chỉ đạo của tỉnh; tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân được thực hiện thường xuyên.

Công tác chỉ đạo triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác tài nguyên, môi trường có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc: Phê duyệt và hướng dẫn các xã triển khai thực hiện phương án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2015 đảm bảo quy định; hướng dẫn các xã đăng ký phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020; phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch xã nông thôn mới cho 8/10 xã (xã Ba, xã Tư, A Ting, Jơ Ngây, Sông Kôn Tà Lu A Rooi, Mà Cooih). Đến nay có 01 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ( xã Ba), 01 xã đạt 10 tiêu chí (Mà Cooih), 02 xã đạt 08 tiêu chí (Arooi, Jơ Ngây), 01 xã đạt 6 tiêu chí (Kà Dăng ) và 5 xã đạt 07 tiêu chí ( Xã Tư, A Ting, Za Hung, Tà Lu, Sông Kôn). Công tác đất đai, tài nguyên và môi trường thực hiện 10 bảo đảm kế hoạch: Hoàn thành công tác xây dựng bảng giá các loại đất năm 2015; cấp 243 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân với tổng diện tích 16,2 ha; giải quyết 81 hồ sơ chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp tục giao khoán quản lý bảo vệ 34.486,62ha rừng tự nhiên theo Nghị định 99/CP và 7.965,67ha theo chương trình bảo vệ phát triển rừng. Nâng độ che phủ rừng năm 2015 lên 59,20%, tăng 1,72% so với năm 2014.       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm đó là: Công tác quản lý đất đai, hành lang đường bộ, quản lý quy hoạch chưa chặt chẽ; tình trạng xâm hại vào rừng lấy đất sản xuất vẫn còn xảy ra tại xã Ba, Tư, Mà Cooih; xử lý tình hình lấn, chiếm đất trong rừng phòng hộ tại thôn Lấy, xã Tư và vùng giáp ranh xã Tư, huyện Đông Giang với xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang chưa triệt để. Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng có xảy ra trên đàn gia súc tại xã Tư và Mà Cooih, xã Ba; tỉ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc đạt thấp (69,54%KH). Một số chỉ tiêu tăng không cao với kế hoạch (giá trị nông, lâm, thủy sản tăng 0,69%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 1,80%); một số chỉ tiêu đạt thấp (làm nhà ở cho các đối tượng 44/76 nhà). Nợ xây dựng cơ bản còn cao. Xử lý kết quả kiểm tra đất đai thuộc các Dự án 327, 661 và Nghị định 01/CP, đất trồng cây cao su còn chậm và gặp nhiều khó khăn do liên quan đến cơ chế, chính sách; công tác phối hợp điều tra xử lý các vụ phá rừng trái phép tại xã Ba, xã Tư, Mà Cooih của lực lượng chức năng chưa kịp thời dẫn đến không xử lý được đối tượng vi phạm. Tình hình sử dụng súng tự chế trong dân nổi lên (năm 2015 đã thu hồi 42 khẩu); Tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn ra và có chiều hướng phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính đôi lúc, đôi nơi chưa nghiêm, chấp hành chế độ thông tin báo cáo chưa tốt (nhất là cấp xã). Công tác phối hợp giữa ngành với ngành và ngành với xã chưa chặt chẽ.

Có thể khẳng định rằng, năm 2015, mặt dù gặp không ít khó khăn, song các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra và tăng so với năm 2014; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; công tác thu, chi ngân sách có nhiều cố gắng; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đây là cơ sở quan trọng để triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn